PROGRAMY

KOŁO PRZYSZŁEGO PIERWSZOKLASISTY

„Koło Przyszłego Pierwszoklasisty jest skierowane do dzieci 5-6- letnich, które wkrótce przekroczą progi szkoły. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej jest jednym z podstawowych warunków wyznaczających późniejsze efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia i szkoły. Program Koła Przyszłego Pierwszoklasisty jest  ukierunkowany na tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania) oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.”
Pani Magda K.

KOŁO RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBONE

„Na zajęciach z Koła Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone stosowany jest system ćwiczeń dzięki któremu wspomagany jest rozwój psychoruchowy dziecka.
Stosowane ćwiczenia  wspomagają prawidłowy rozwój dziecka poprzez ruch, kształtują koncentrację i uwagę, pomagają dziecku w poznawaniu własnego ciała, uczą nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, kształtują poczucie własnej wartości i pewności siebie i co najważniejsze ćwiczenia wyzwalają wśród dzieci wiele radości i śmiechu.”

Pani Małgorzata J.

SENSOPLASTYKA

„WARSZTATY Z SENSOPLASTYKI to szczególna plastyka sensoryczna. Wpływa ona na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Opiera się na ekologicznych materiałach (produktach spożywczych, naturalnych barwnikach) Pozwala dzieciom poznawać różne faktury oraz całą paletę ekologicznych barw.”

Ewa S.

KOŁO Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI M.MONTESSORI

„Przesłaniem metody Marii Montessori jest hasło: POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMODZIELNIE.
Powyższa myśl wyraża dążenia dziecka do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju, w warunkach właściwej pomocy nauczyciela.
 
Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:
    Rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły.
    Wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy.
     Wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej.
      Osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.
       Wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie.
         Formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji.
          Szacunku dla pracy innych.
           Rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.”

Pani Magdalena

LOGORYTMIKA

„Nasze zajęcia oparają się na zabawach z muzyką i tekstach słownych, połączonych z ruchami całego ciała. Mają na celu oddziaływanie na sferę słuchową, ruchową i słuchowo – ruchową. Ćwiczenia logorytmiczne poprawiająją ogólną kondycję psychiczną i fizyczną dzieci. Wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, wyzwalają aktywność ruchową, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Wszystko to dokonuje się za sprawą muzyki, ruchu i mowy w formie zabawy.”

Pani Ula

KOŁO MŁODEGO PODRÓŻNIKA

Koło Podróżnika przenosi przedszkolaki w podróż po Polsce. Dzieci na spotkaniach poznają specyfikę naszego kraju – kulturę, tradycję i zwyczaje oraz miejsca charakterystyczne i szczególnie warte odwiedzenia.

Czytające Przedszkole
Bezpieczny Przedszkolak
Podlasie – nasz region
Apetyt na zdrowie

Kontynuując zgadzasz się na umieszczenie cookies na Twoim komputerze więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close