ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie, w każdej z
grup. Nauka w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z lektorem,
śpiewanie piosenek, Głównym celem jest przygotowanie dzieci do
swobodnego porozumiewania się w języku angielskim oraz zapoznanie z
kulturą  krajów anglojęzycznych.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne mają olbrzymi wpływ na rozwój małego człowieka – kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, wspomagają prawidłowy rozwój mowy, czytania, pisania czy gry na instrumencie. Bardzo dobrze pomagają opanować języki obce. Ponadto rozwijają wrażliwość muzyczną, wyzwalają ekspresję twórczą, pobudzają do aktywności.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z profilaktyką

Zestawy ćwiczeń realizowane raz w tygodniu, wspomagają kształtowanie prawidłowej sylwetki, poprawianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pozwalają na rozładowanie nagromadzonej energii i napięcia emocjonalnego.

Dogoterapia

Zajęcia, które odbywają się raz w miesiącu z udziałem psów-terapeutów. Zajęcia mają wpływ między innymi na rozwój mowy i wzbogacenie słownika, rozwój funkcji poznawczych. Ponadto silnie stymulują zmysły, ćwiczą koncentrację oraz orientację przestrzenną. W trakcie zajęć dzieci uczą się jak przełamywać lęk, budują poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Poprzez kontakt z psami dzieci uczą się właściwych postaw w stosunku do zwierząt oraz zasad bezpiecznego postępowania z nimi.

Zumba

 

Basen