CENNIK

OPŁATY:

WPISOWE – 350 zł

Jednorazowa opłata pobierana przy zapisywaniu Dziecka .
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

CZESNE – 570 zł

Cena zawiera całodzienną opiekę, realizację podstawy programowej, wyżywienie, zajęcia dodatkowe, wydarzenia kulturalne.

Oferujemy zniżki dla rodzeństwa.

Opłaty prosimy dokonywać na konto

Artewos Ewa Ejsmont

ul. Bacieczki 65

15-685 Białystok

ING Bank Śląski

27 1050 1823 1000 0092 0535 0425

z dopiskiem czego wpłata dotyczy, np. Jan Kowalski czesne styczeń 2017